Διεύθυνση - Τηλέφωνα

Υπηρεσίες Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Ορφανίδου Ολυμπία

Τηλ.: ‎+30 6946 616261

Γιώργος Παυλίδης

+30 6948364770

Ολυμπίας 35, ΤΚ 543 52

Θεσσαλονίκη – Ελλάς